Informatické myšlení

Algoritmické myšlení Více 
              Význam příkazů
              Posloupnost příkazů Více 
              Opakování, cykly Více 
              Podmínky a větvení Více 
              Souběžnost Více 
              Proměnné Více 
              Funkce Více 
              Ladění, hledání chyb
              Algoritmické myšlení: mix
Rozpoznávání vzorů a zobecňování Více 
              Společná vlastnost
              Vzory v posloupnostech
              Rozklad na části Více 
              Abstrakce Více 
Logické myšlení
              Logické spojky a pravdivostní tabulky Více 
              Logické výroky
              Logické odvozování
              Logické úlohy na mřížce
Řešení problémů
              Bludiště a přesuny
              Logické úlohy na mřížce
Modelování a simulace

Programování v Pythonu

Proměnné a výrazy
              Proměnné a číselné výrazy v Pythonu Více 
              Logické výrazy v Pythonu Více 
              Proměnné a výrazy: mix
Řízení výpočtu
              Sekvence příkazů
              Podmíněný příkaz (if) v Pythonu Více 
              Cyklus for v Pythonu Více 
              Cyklus while v Pythonu Více 
              Vnořené cykly Více 
              Funkce v Pythonu Více 
              Rekurze
              Řízení výpočtu: mix
Datové typy a jejich využití
              Přehled datových typů Více 
              Řetězce v Pythonu Více 
              Seznamy v Pythonu Více 
              Slovníky v Pythonu Více 
              Objekty v Pythonu Více 
              Práce se soubory
Aplikace programování v Pythonu
              Počítání s čísly
              Zpracování textu
              Textové obrázky
              Obrázky

Práce s daty

Kódování informací
              Kódování informací obrázkem
              Kódování textů
              Kódování obrázků
              Kódování čísel
                          Binární čísla Více 
                          Hexadecimální čísla
              Šifry
HTML a CSS
              Základy HTML Více 
              Tabulky a seznamy Více 
Tabulkový editor
              Tabulky: základní vzorce
              Tabulky: mix
Regulární výrazy Více 
              Základní vyhledávání Více 
              Skupiny znaků Více 
              Kvantifikátory Více 
              Hranice Více 
              Nahrazování
              Regulární výrazy: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence