Informatické myšlení

Algoritmické myšlení Více 
              Posloupnost akcí Více 
              Opakování, cykly Více 
              Podmínky a větvení Více 
              Souběžnost
              Proměnné
              Funkce
              Ladění, hledání chyb
              Algoritmické myšlení: mix
Rozpoznávání vzorů Více 
Zobecňování
              Abstrakce
              Rozklad na části
              Klasifikace
Logika
              Logické spojky a pravdivostní tabulky
Řešení problémů
              Plánování a omezené zdroje

Programování v Pythonu

Proměnné a výrazy
              Proměnné a číselné výrazy v Pythonu Více 
              Logické výrazy v Pythonu Více 
              Proměnné a výrazy: mix
Řízení výpočtu
              Sekvence příkazů
              Podmíněný příkaz (if) v Pythonu Více 
              Cyklus for v Pythonu Více 
              Cyklus while v Pythonu Více 
              Vnořené cykly Více 
              Funkce Více 
              Rekurze
              Řízení výpočtu: mix
Datové typy a jejich využití
              Přehled datových typů Více 
              Řetězce v Pythonu Více 
              Seznamy v Pythonu Více 
              Slovníky v Pythonu Více 
              Objekty v Pythonu Více 
              Práce se soubory

Práce s daty

Kódování informací
              Kódování informací obrázkem
              Kódování textů
              Kódování obrázků
              Kódování čísel
                          Binární čísla
                          Hexadecimální čísla
              Šifry
HTML a CSS
              Základy HTML Více 
              Tabulky a seznamy Více 
Tabulkový editor
              Tabulky: základní vzorce
              Tabulky: mix
Regulární výrazy Více 
              Základní vyhledávání
              Skupiny znaků
              Kvantifikátory
              Hranice
              Nahrazování
              Regulární výrazy: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence