';

Slovníky


Nadřazené téma:« Datové struktury


# Slovník udává mapování klíčů na hodnoty. # Můžeme si třeba pamatovat počty kusů ovoce na skladě. # Slovník vytváříme pomocí složených závorek. fruits = {"apple": 5,           "banana": 10,           "orange": 2}

 

empty_dictionary = {} # prázdný slovník

 

# K položkám slovníku přistupujeme pomocí indexování hranatými závorkami: print(fruits["apple"])

 

# Podobně můžeme do slovníku položku přidat: fruits["pear"] = 3

 

# Pokud se pokusíme přistoupit k položce, která ve slovníku není, # dostaneme chybu: print(fruits["plum"])    # => KeyError: 'plum'

 

# "Bezpečný" přístup provedeme pomocí "get": print(fruits.get("plum", 0))   # pokud položka ve slovníku není,                                # vrátí zadanou hodnotu (0)

 

# Další užitečné funkce pro práci se slovníky: len(fruits)        # počet klíčů ve slovníku fruits.keys()      # klíče ve slovníku, tj. 'pear', 'orange', 'banana', 'apple' fruits.values()    # hodnoty ve slovníku, tj. 10, 2, 3, 5 "apple" in fruits  # test na přítomnost ve slovníku


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Slovníky   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM