Slovník (dictionary, dict) udává mapování klíčů na hodnoty. Můžeme si třeba pamatovat počty kusů ovoce na skladě.

Vytvoření slovníku

Slovník vytváříme v Pythonu pomocí složených závorek.

fruits = {"apple": 5,

     "banana": 10,

     "orange": 2}empty_dictionary = {}  # prázdný slovník

Přístup k položkám

K položkám slovníku přistupujeme pomocí indexování hranatými závorkami. Podobně můžeme do slovníku položku přidat.

print(fruits["apple"])

fruits["pear"] = 3

Pokud se pokusíme přistoupit k položce, která ve slovníku není, dostaneme chybu. Bezpečný přístup provedeme pomocí get:

print(fruits["plum"])  # => KeyError: 'plum'

print(fruits.get("plum", 0))  # pokud položka ve slovníku není,

                # vrátí zadanou hodnotu (0)

Práce se slovníky

Další užitečné funkce pro práci se slovníky:

len(fruits)    # počet klíčů ve slovníku

fruits.keys()   # klíče ve slovníku, tj. 'pear', 'orange', 'banana', 'apple'

fruits.values()  # hodnoty ve slovníku, tj. 10, 2, 3, 5

"apple" in fruits # test na přítomnost ve slovníku


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Slovníky v Pythonu   


Výstup programu

Cvičení, ve kterém dostanete krátký program a máte určit, co vypíše.


Slovníky v Pythonu   


Porozumění

Prohlédněte si vypracované řešení příkladů v Pythonu či ukázkové modely. Pro každý příklad dostanete několik kontrolních otázek, které otestují vaše porozumění problému.


Slovníky v Pythonu

Řešené příklady na práci se slovníky v Pythonu.NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence