';

Slovníky


Nadřazené téma: « Datové struktury

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaTýmovka

# Slovník udává mapování klíčů na hodnoty. # Můžeme si třeba pamatovat počty kusů ovoce na skladě. # Slovník vytváříme pomocí složených závorek. fruits = {"apple": 5,           "banana": 10,           "orange": 2}

 

empty_dictionary = {} # prázdný slovník

 

# K položkám slovníku přistupujeme pomocí indexování hranatými závorkami: print(fruits["apple"])

 

# Podobně můžeme do slovníku položku přidat: fruits["pear"] = 3

 

# Pokud se pokusíme přistoupit k položce, která ve slovníku není, # dostaneme chybu: print(fruits["plum"])    # => KeyError: 'plum'

 

# "Bezpečný" přístup provedeme pomocí "get": print(fruits.get("plum", 0))   # pokud položka ve slovníku není,                                # vrátí zadanou hodnotu (0)

 

# Další užitečné funkce pro práci se slovníky: len(fruits)        # počet klíčů ve slovníku fruits.keys()      # klíče ve slovníku, tj. 'pear', 'orange', 'banana', 'apple' fruits.values()    # hodnoty ve slovníku, tj. 10, 2, 3, 5 "apple" in fruits  # test na přítomnost ve slovníku


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Slovníky   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Slovníky   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM