Seznam (list) je uspořádaná kolekce hodnot libovolného typu.

Vytvoření seznamu

Seznamy zapisujeme pomocí hranatých závorek:

s = []      # prázdný seznam

s = [8, 3, 45]  # seznam tří čísel

Seznam můžeme také vytvořit pomocí klíčového slova list.

s = list("prase")  # vytvoří seznam ['p', 'r', 'a', 's', 'e']

Indexování

K jednotlivým prvkům seznamu přistupujeme pomocí indexování hranatými závorkami. Pozor, indexujeme od nuly. Zápornými čísly můžeme indexovat odzadu:

s = ["pes", "prase", "ovce", "koza"]

s[0]   # první prvek seznamu => "pes"

s[1]   # druhý prvek seznamu => "prase"

s[-1]   # poslední prvek seznamu => "koza"

s[-2]   # předposlední prvek seznamu => "ovce"

Pomocí dvojtečky můžeme indexovat část seznamu:

numbers = [37, 99, 42, 7, 13, 1, 1000]

print(numbers[2:5]) # => [42, 7, 13]

print(numbers[:3])  # => [37, 99, 42]

print(numbers[-2:]) # => [1, 1000]

Operace se seznamy

Užitečné funkce se seznamy:

s = [8, 3, 45]

a = len(s)  # délka seznamu

s.append(7)  # přidání prvku do seznamu

s.sort()   # seřazení prvků v seznamu

t = sorted(s) # seřadí prvky v s a tento nový seznam přiřadí do t

       # s se nezmění

Seznamy a for cyklus

Pomocí for cyklu můžeme procházet prvky seznamu:

s = [8, 3, 45]

for x in s:

  print(x)

Alternativně můžeme procházet prvky seznamu takto (tento zápis je bližší tomu, jak procházíme seznamy v jiných programovacích jazycích):

for i in range(len(s)):

  print(s[i])


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Seznamy v Pythonu   


Výstup programu

Cvičení, ve kterém dostanete krátký program a máte určit, co vypíše.


Seznamy v Pythonu   


Porozumění

Prohlédněte si vypracované řešení příkladů v Pythonu či ukázkové modely. Pro každý příklad dostanete několik kontrolních otázek, které otestují vaše porozumění problému.


Seznamy v Pythonu

Řešené příklady na práci se seznamy v Pythonu.Programování v Pythonu

Programování přímo v prohlížeči, s automatickým vyhodnocením správnosti programu. Cvičení používá programovací jazyk Python 3.

V tomto cvičení píšete programy, které pracují s textem a čísly. Pokud chcete obrázky, zkuste cvičení Python želva.


Seznamy v Pythonu

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence