Python, stejně jako většina dalších moderních programovacích jazyků, podporuje objektově orientované programování. To už je poměrně pokročilé programátorské téma. Zde si shrneme jen některé základní pojmy.

Objekt (object) je kolekce dat (proměnných) a metod (funkcí), které s těmito daty pracují. V Pythonu jsou téměř všechna data, se kterými se setkáme, objekty (čísla, řetězce, seznamy, ...).

Objekty jsou speciální instance tříd (class). Třídu můžeme chápat jako obecný vzor, podle kterého se tvoří objekty.

Příklad definice třídy:

class Person:

  def __init__(self, name, age):

    self.name = name

    self.age = age

    

  def introduce(self):

    print("My name is ", self.name)

    print("I am ", self.age, "years old")

A takto vytvoříme objekty (instance třídy) a použijeme je:

homer = Person("Homer Simpson", 39)

bart = Person("Bart Simpson", 10)

homer.introduce()

bart.introduce()

V tomto příkladě:

 • Person je třída,
 • homer a bart jsou objekty,
 • name a age jsou datové atributy,
 • introduce() je metoda,
 • __init__ je inicializační metoda, která se automaticky volá při vytváření objektu.


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Objekty v Pythonu   


Porozumění programům

Prohlédněte si vypracované řešení příkladů v Pythonu. Pro každý ukázkový program dostanete několik kontrolních otázek, které testují schopnost číst zdrojový kód a porozumět mu.


Objekty v PythonuNAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence