';

Cyklus for


Nadřazené téma: « Řízení výpočtu

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaProgramování v PythonuTýmovka

# Pomocí "for i in range(10)" zopakujeme 10x sadu příkazů. # Takto tedy vypíšeme desetkrát Ahoj: for i in range(10):     print("Ahoj")

 

# V průběhu cyklu se mění hodnota řídící proměnné (v příkladu je to "i"). # Pozor: range(n) vrací hodnoty od 0 do n-1. # Tento cyklus tedy vypíše čísla od 0 do 9: for i in range(10):     print(i) # For cyklus můžeme použít také přímo na seznamy: for x in [3, 7, 10]:     print(x)

 

# Takto vypočítáme pomocí for cyklu součet čísel od 1 do n: n = 10 s = 0 for i in range(1, n+1):     s = s + i print("Součet od 1 do", n, "je", s)


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Cyklus for   

Programování v Pythonu

Programování přímo v prohlížeči, s automatickým vyhodnocením správnosti programu. Cvičení používá programovací jazyk Python 3.

V tomto cvičení píšete programy, které pracují s textem a čísly. Pokud chcete obrázky, zkuste cvičení Python želva.

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Cyklus for   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM