';

Cyklus for


Nadřazené téma:« Řízení výpočtu

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaProgramování v Pythonu

# Pomocí "for i in range(10)" zopakujeme 10x sadu příkazů. # Takto tedy vypíšeme desetkrát Ahoj: for i in range(10):     print("Ahoj")

 

# V průběhu cyklu se mění hodnota řídící proměnné (v příkladu je to "i"). # Pozor: range(n) vrací hodnoty od 0 do n-1. # Tento cyklus tedy vypíše čísla od 0 do 9: for i in range(10):     print(i) # For cyklus můžeme použít také přímo na seznamy: for x in [3, 7, 10]:     print(x)

 

# Takto vypočítáme pomocí for cyklu součet čísel od 1 do n: n = 10 s = 0 for i in range(1, n+1):     s = s + i print("Součet od 1 do", n, "je", s)


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Cyklus for   

Programování v Pythonu

Programování přímo v prohlížeči, s automatickým vyhodnocením správnosti programu. Cvičení používá programovací jazyk Python 3.

V tomto cvičení píšete programy, které pracují s textem a čísly. Pokud chcete obrázky, zkuste cvičení Python želva.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM