Rozhodovačka

Rychlé cvičení na procvičení základních znalostí o tom, jak v informatice věci zapisujeme (např. programy v Pythonu či webové stránky v HTML). Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Informatické myšlení

Algoritmické myšlení
Posloupnost příkazů   
Opakování, cykly   
Podmínky a větvení   
Deaktivace bomby
Proměnné   
Cykly s proměnnými
Podmínky s proměnnými
Funkce   
Rozpoznávání vzorů a zobecňování
Společná vlastnost
Společná vlastnost: slova
Vzory v posloupnostech
Číselné řady obrázkově
Popis vzorů
Číselné řady s popisem
Zpětné inženýrství
Slovní vztahy
Rozklad na části   
Vzory z dlaždic
Logické myšlení
Logické spojky a pravdivostní tabulky   
Logické výroky
Bájná logika
Negace tvrzení

Programování v Pythonu

Proměnné a výrazy
Proměnné a číselné výrazy v Pythonu   
Logické výrazy v Pythonu   
Proměnné a výrazy: mix
Řízení výpočtu
Podmíněný příkaz (if) v Pythonu   
Cyklus for v Pythonu   
Cyklus while v Pythonu   
Funkce v Pythonu   
Řízení výpočtu: mix
Datové typy a jejich využití
Přehled datových typů   
Řetězce v Pythonu   
Seznamy v Pythonu   
Slovníky v Pythonu   
Objekty v Pythonu   
Datové typy: mix

Práce s daty

Kódování informací
Kódování textů
Kódování obrázků
Kódování čísel
Binární čísla   
Hexadecimální čísla
Šifry   
HTML a CSS
Základy HTML   
HTML tabulky a seznamy   
Tabulkový editor
Tabulky: odkazy   
Tabulky: rozsahy   
Tabulky: základní vzorce   
Tabulky: jednoduché podmínky
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence