Podmíněný příkaz (if) v Pythonu


Předcházející: Řízení výpočtu

Předcházející: Logické výrazy v Pythonu

Podmíněné vykonání příkazu zapisujeme pomocí if. Jako podmínku můžeme použít libovolný logický výraz. Podmíněně můžeme vykonat také více příkazů. Blok příkazů vyznačujeme odsazením:

if answer != 42:      # příkazy se vykonají pouze, pokud je podmínka splněna:

  print("Bad answer")  # vypíšeme text

  answer = 42      # a navíc změníme proměnnou

Else větev

Můžeme také říct, co se má stát, když podmínka splněna není. K tomu slouží příkaz else, který je následovaný odsazeným blokem příkazů:

if x < 10:

  print("small")  # provede se, pokud podmínka je splněna

else:

  print("big")   # provede se, pokud podmínka není splněna

Jednotlivým variantám výpočtu říkáme větve a podmíněný příkaz můžeme také označovat jako větvení.

Vícenásobné větvení

Pokud chceme testovat více možností, můžeme použít konstrukci if / elif / else. V některých programovacích jazycích se pro vícenásobné větvení používá příkaz switch. Tento příkaz v Pythonu nemáme, vystačíme si s využitím elif.

if age < 6:

  print("předškolák")

elif age < 18:    # testuje se, pokud neplatí předchozí podmínka

  print("školák")

elif age < 65:    # testuje se, pokud neplatí ani jedna předchozí podmínka

  print("dospělý ")

else:         # provede se, pokud neplatí ani jedna předchozí podmínka

  print("důchodce")

Vnořené větvení

Podmíněné příkazy můžeme i zanořovat, tj. některá z větví můžem mít další větvení. U následných větví pak musíme zvýšit odsazení. Můžeme tedy psát například:

if choice == "tea":

  if money >= 10:

    print("ok")

  else:

    print("refuse")

else:

  print("not available")if n % 2 == 1:

  if x > 13:

    print("Win!")

V některých případech je však jednodušší a přehlednější místo vnořeného kódu použít jednoduchý podmíněný příkaz s podmínkou využívající logické operace. Například druhý uvedený příklad můžeme zjednodušit takto:

if n % 2 == 1 and x > 13:

  print("Win!")


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Podmíněný příkaz (if) v Pythonu   


Výstup programu

Cvičení, ve kterém dostanete krátký program a máte určit, co vypíše.


Podmíněný příkaz (if) v Pythonu   


Programování v Pythonu

Programování přímo v prohlížeči, s automatickým vyhodnocením správnosti programu. Cvičení používá programovací jazyk Python 3.

V tomto cvičení píšete programy, které pracují s textem a čísly. Pokud chcete obrázky, zkuste cvičení Python želva.


Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence