';

Podmíněný příkaz (if)


Nadřazené téma:« Řízení výpočtu

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaProgramování v Pythonu

# Podmíněné vykonání příkazu zapisujeme pomocí "if": if x < 10:             # podmínka     print("small")     # příkaz se vykoná pouze, pokud je podmínka splněna

 

# Podmíněně můžeme vykonat také více příkazů: if answer != 42:     print("Bad answer")    # vypíšeme text     answer = 42            # a navíc změníme proměnnou # Můžeme také říct, co se má stát, když podmínka splněna není. # K tomu slouží "else": if x < 10:     print("small")    # provede se, pokud podmínka je splněna else:     print("big")      # provede se, pokud podmínka není splněna # Pokud chceme testovat více možností, můžeme použít if / elif / else: if age < 6:     print("předškolák") elif age < 18:    # testuje se pouze, pokud neplatí předchozí podmínka     print("školák") elif age < 18:    # testuje se pouze, pokud neplatí ani jedna předchozí podmínka     print("dospělý") else:             # provede se, pokud neplatí ani jedna předchozí podmínka     print("důchodce")

 


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Podmíněný příkaz (if)   

Programování v Pythonu

Programování přímo v prohlížeči, s automatickým vyhodnocením správnosti programu. Cvičení používá programovací jazyk Python 3.

V tomto cvičení píšete programy, které pracují s textem a čísly. Pokud chcete obrázky, zkuste cvičení Python želva.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM