Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Proměnné a výrazy: mix (lehké)

 • Cvičení: Rozhodovačka
 • Zadání: 90
 • Typicky zabere: 6 min

Předchůdci

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Podobné

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: střední

Objekty v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Datové typy: mix

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: lehké

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: střední

Řetězce v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Objekty v Pythonu

Porozumění programům
0/2

Počítání s čísly

Úkolovka
0/6

Šifry a kódy

Úkolovka
0/5

Zpracování souborů

Úkolovka
0/4

Výdaje z výletu

Tabulky
0/5

Statistiky jmen

Tabulky
0/8

Počasí

Tabulky
0/7

Datové typy: mix

Výstup programu: střední

Cyklus for v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Opravdová výzva

Robotanik
0/19

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/9

Textové obrázky

Programování v Pythonu
0/9

Počítání s čísly

Programování v Pythonu
0/9

Úpravy programů

Programování v Pythonu
0/7

Výpočty s čísly

Porozumění programům
0/5

Záludné

Programování v Pythonu
0/8

Binární čísla

Binární křížovka
0/14

Křížovky: středně těžké

Binární křížovka
0/5

Křížovky: těžké

Binární křížovka
0/7

Křížovky: opravdová výzva

Binární křížovka
0/6

Trénink

Binární křížovka
0/9

Logické výrazy

Binární křížovka
0/13

Kombinace výrazů a binárních čísel

Binární křížovka
0/3

Základní vyhledávání

Regulární výrazy
0/11

Řetězce v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Řetězce v Pythonu

Porozumění programům
0/5

Řetězce v Pythonu

Výstup programu: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/10

Následníci

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: střední

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Datové typy: mix

mylist = [[8, 3], [4, 5]]
print(len(mylist))

Řetězce v Pythonu

text = "ab"
print(2*text)

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Co vypíše program?
x = 1
print(x)
x = 2

2
1

Cyklus while v Pythonu

Kolikrát se vypíše celer?
x = 5
while x < 10:
  x += 1
  print("celer")

5krát6krát

Řetězce v Pythonu

Společná písmena

Následující funkce dostane na vstup dva texty a vrátí písmena, která mají společná:

def common(text1, text2):
  result = ''
  for letter in text1:
    if letter in text2:
      result += letter
  return result

Počítání s čísly

Jaký je součet všech násobků čísla 7, které jsou větší jak 0 a menší jak 1000?

Logické výrazy v Pythonu

Jak v Pythonu zapisujeme test na rovnost hodnot 'x' a 'y'?

x == y
x = y

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name
    self.hobbies = []

  def add_hobby(self, hobby):
    self.hobbies.append(hobby)

alice = Person("Alice")
alice.add_hobby("reading")
alice.add_hobby("swimming")
tom = Person("Tom")
tom.add_hobby("sleeping")
print(alice.hobbies)

['reading', 'swimming','sleeping']
['reading', 'swimming']

Řízení výpočtu: mix

Zjednodušte program:
print(10)
print(11)
print(12)
print(13)

for x in range(10, 14):
  print(x)
for x in range(10, 13):
  print(x)

Cyklus for v Pythonu

Jak vypsat součet druhých mocnin jednociferných čísel?

x = 0
for i in range(10):
  n += x**2
print(n)
n = 0
for x in range(10):
  n += x**2
print(n)

Opravdová výzva

Datové typy: mix

Co vypíše program?
colors = {"red": "#FF0000",
     "yellow": "#FFFF00",
     "navy": "#000080"}

for color in sorted(colors.keys()):
  print(color, colors[color][1])

navy n
red r
yellow y
navy 0
red F
yellow F

Počasí

Který kraj je nejchladnější (je v něm nejnižší celková průměrná teplota za uvedené roky)?
tabulky-pocasi-tecka.csv
tabulky-pocasi-carka.csv
Tabulky Google (online)

Řízení výpočtu: mix

Co vypíše program?
a = 0
for i in range(5):
  a = a + i
print(a)

10
5

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Co znamená v Pythonu operace 'x // y'?

zbytek po děleníceločíselné dělení

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text1 = "petr"
text2 = "klic"
print(text1 + text2)

Chybovou hlášku
petrklic

Proměnné a výrazy: mix

Jak oříznout naměřený čas na maximálně 60 sekund a uložit ho do proměnné clipped?

clipped = seconds % 60
clipped = min(seconds, 60)

Cyklus for v Pythonu

Kolik čísel se vypíše?
for x in range(6, 10):
  print(x)

54

Šifry a kódy

V této úloze je v textu balast, který se pozná tak, že začíná a končí X (a mezi nimi žádné X není). Například z PXEHDXEXAEXSXAAAX odstraněním tohoto balastu dostaneme PES. Odstraňte balast z tohoto řetězce:
XEOHGAXZXGHAGXADXEOHGEXEXDGHLAHHHALXJTXLKDGSLEIHCXEHXEHGHOEHLXESLXDHHEELLLHSOEPRASEXOXSLONXKOXGHLHGZEBRAJFDLXNVXFHLHHHLAXALIXSOVANOCXNXHHLOEXKAXHEALLX

Výdaje z výletu

Jaké byly celkové výdaje za jídlo?
tabulky-vylet.csv
tabulky-vylet.xlsx
Tabulky Google (online)

Logické výrazy v Pythonu

Co vypíše program?
a = True
a = not a
print(not a)

True
False

Cyklus while v Pythonu

Zjednodušte program:
x = 1
while x <= 5:
  print("celer")
  x += 1

x = 1
while x <= 5:
  print("celer")
for i in range(5):
  print("celer")

Výpočty s čísly

Výpočet 1

Uvažme následující program:

n = 10
s = 0
for i in range(n):
  s = s + i
print(s)

Statistiky jmen

Ve kterém roce dosáhlo jméno Jana vrcholu své popularity?
tabulky-jmena.csv
tabulky-jmena.xlsx
Tabulky Google (online)

Zpracování souborů

Spočítejte počty výskytů jednotlivých slov v přiloženém souboru. Nejčastější slovo je 'the', které má 1642 výskytů. Jaké je šestnácté nejčastější slovo (která má 248 výskytů)?
alice.txt

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.