Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Logické výrazy v Pythonu (lehké)

 • Cvičení: Rozhodovačka
 • Zadání: 40
 • Typicky zabere: 9 min

Předchůdci

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Podobné

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Objekty v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Datové typy: mix

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: lehké

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: střední

Řetězce v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: střední

Objekty v Pythonu

Porozumění programům
0/2

Počítání s čísly

Úkolovka
0/6

Šifry a kódy

Úkolovka
0/5

Zpracování souborů

Úkolovka
0/4

Výdaje z výletu

Tabulky
0/5

Statistiky jmen

Tabulky
0/8

Počasí

Tabulky
0/7

Datové typy: mix

Výstup programu: střední

Cyklus for v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Opravdová výzva

Robotanik
0/19

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/9

Textové obrázky

Programování v Pythonu
0/9

Počítání s čísly

Programování v Pythonu
0/9

Úpravy programů

Programování v Pythonu
0/7

Výpočty s čísly

Porozumění programům
0/5

Záludné

Programování v Pythonu
0/8

Binární čísla

Binární křížovka
0/14

Křížovky: středně těžké

Binární křížovka
0/5

Křížovky: těžké

Binární křížovka
0/7

Křížovky: opravdová výzva

Binární křížovka
0/6

Trénink

Binární křížovka
0/9

Logické výrazy

Binární křížovka
0/13

Kombinace výrazů a binárních čísel

Binární křížovka
0/3

Základní vyhledávání

Regulární výrazy
0/11

Řetězce v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Řetězce v Pythonu

Porozumění programům
0/5

Řetězce v Pythonu

Výstup programu: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/10

Následníci

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: lehké

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Počítání s čísly

Hledáme čísla, která mají co nejvíce přirozených dělitelů. Z čísel do 50 je to číslo 48, které má 10 dělitelů. Které z čísel menších než 1000 má nejvíce dělitelů?

Řetězce v Pythonu

Řetězcová magie

Následující funkce dostane na vstup text a nějakým magickým způsobem ho transformuje:

def magic(text):
  result = ""
  for letter in text:
    if letter.islower():
      result += letter + letter
  return result

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Jakou hodnotu bude mít na konci proměnná x?
a = 2
b = 3
x = 8 - a * b

18
2

Cyklus for v Pythonu

Co vypíše program?
for i in range(4):
  print(1)

4
1
1
1
1

Proměnné a výrazy: mix

Lze převést počet vteřin na počet hodin příkazem hours = seconds / 60 * 60 ?

neano

Řízení výpočtu: mix

Ovlivní hodnota n, kolik čísel se vypíše?
for x in range(n, n+10):
  print(x)

neano

Datové typy: mix

mylist = [3, 2, 5]
print(mylist[0])

Opravdová výzva

Cyklus while v Pythonu

Co vypíše program?
x = 1
while x < 10:
  print(x)
  x = 2 * x

1
2
4
6
8
1
2
4
8

Logické výrazy v Pythonu

True and False

False
True

Výdaje z výletu

Účastníci výletu chtějí náklady rovnoměrně rozdělit. Kolik bude muset Petr ještě doplatit?
tabulky-vylet.csv
tabulky-vylet.xlsx
Tabulky Google (online)

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text = "BB"
x = 8
print(text + x)

BB8
Chybovou hlášku

Řetězce v Pythonu

text = "petr"
text = text.upper()
print(text)

Počasí

V kterém měsíci byla v ČR největší průměrná teplota? Zadejte odpověď ve tvaru RRRR/MM (jak je uvedeno v tabulce).
tabulky-pocasi-tecka.csv
tabulky-pocasi-carka.csv
Tabulky Google (online)

Datové typy: mix

Co vypíše program?
text = "prase"
print(text[1])

r
p

Výpočty s čísly

Test prvočíselnosti

Uvažme následující funkci pro testování prvočíselnosti:

def is_prime(n):
  for i in range(2, n):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

Proměnné a výrazy: mix

Jaký je význam logické spojky 'and'?

Musí platit alespoň jeden výraz.Musí platit oba výrazy.

Objekty v Pythonu

Které z následujích tvrzení je pravdivé?

Objekt je instancí třídy.Třída je instancí objektu.

Cyklus for v Pythonu

Pokud chceme vypsat čísla od 1 do N, použijeme zápis:

for i in range(N): print(i)
for i in range(1, N+1): print(i)

Zpracování souborů

Spočítejte počet slov v přiloženém souboru. Soubor obsahuje pouze malá písmena anglické abecedy a mezery.
alice.txt

Řízení výpočtu: mix

Je podmíněný příkaz zapsaný správně?
if n < 3:
  print("mrkev")
  else:
  print("celer")

anone

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Cyklus while v Pythonu

Zacyklí se program?
x = 0
while x != 0 and x != 10:
  x += 7

anone

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Můžeme proměnnou pojmenovat total-calories?

anone

Statistiky jmen

V některých letech bylo nejčastější jméno Jan (například v roce 1990). Kolik takových let bylo?
tabulky-jmena.csv
tabulky-jmena.xlsx
Tabulky Google (online)

Šifry a kódy

Morseova abeceda se zapisuje pomocí čárek, teček a oddělovačů. V následující zprávě jsou oddělovače zapsány jako nuly, tečky jsou ostatní sudé číslice, čárky jsou liché číslice:
9748045074804045190708050630237505608086260406860838207710561019309507242021083950120
Překlad jednotlivých písmen na morseovku uvádá následující slovník:
morse = {"A": ".-", "B": "-...", "C": "-.-.", "D": "-..", "E": ".", "F": "..-.",
     "G": "--.", "H": "....", "I": "..", "J": ".---", "K": "-.-", "L": ".-..",
     "M": "--", "N": "-.", "O": "---", "P": ".--.", "Q": "--.-", "R": ".-.",
     "S": "...", "T": "-", "U": "..-", "V": "...-", "W": ".--", "X": "-..-",
     "Y": "-.--", "Z": "--.."}

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.