Programování

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Cyklus while

Co vypíše program?
i = 1
while i < 5:
  i = i + 1
  print(i)

1
2
3
4
5
2
3
4
5

Řetězce

text = "15"
print(2*text)

Cyklus for

Co vypíše program?
a = 0
for i in range(5):
  a = a + i
print(a)

5
10

Seznamy

Co se stane, když v Pythonu indexujeme seznam záporným číslem?

dojde k chyběindexujeme od konce seznamu

Seznamy

mylist = [8, 3, 45]
print(mylist[0])

Slovníky

mydict = {}
mydict["a"] = 3
print(len(mydict))

Podmíněný příkaz (if)

x = 4
y = 3
if x > y:
  x = x + 1
else:
  x = x - 1
print(x)

Proměnné a číselné výrazy

Co znamená v Pythonu operace 'x ** y'?

násobeníumocňování

Objekty

Co platí o následujícím programu?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def describe(self):
    print(self.name)

tom = Person("Tom")
tom.describe()

Proměnná tom je objekt. Proměnná tom je třída.

Seznamy

Kterým z následujících příkazů zjistíme hodnotu prvního prvku v seznamu mylist?

mylist[0]
mylist[1]

Proměnné a číselné výrazy

x = 16
print(x % 3)

Podmíněný příkaz (if)

Co vypíše program?
x = 3
if x < 5:
  x = x + 1
else:
  x = x - 1
print(x)

4
2

Přehled datových typů

-3

negativeint

Funkce

Co vypíše program?
def test(x, y):
  print(x, y)

test(1, 2, 3)

1 2 3
Chybovou hlášku

Slovníky

Co vypíše program?
pets = {"Alice": "dog",
    "Bob": "cat",
    "Cyril": "parrot"}

pets["Bob"] = "horse"
print(len(pets))

3
4

Řetězce

Co vypíše program?
text = "pes"
x = 3
print(text * x)

pespespes
Chybovou hlášku

Logické výrazy

Co vypíše program?
a = True
b = not a
print(b)

True
False

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM