Programování

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Sběr hříbků

Seznamy v Pythonu

Co vypíše program?
mylist = []
for i in range(5):
  mylist.append(3)
print(mylist)

[3, 3, 3, 3, 3]
[5, 5, 5]

Seznamy v Pythonu

Co vypíše program?
mylist = [2, 3, 5]
mylist.insert(1, 77)
print(mylist)

[2, 77, 3, 5]
[77, 2, 3, 5]

Skoky

Obtížné

Datové typy: mix

mylist = [1, 2, 4]
mylist.append(8)
print(len(mylist))

Vnořené cykly a funkce

Seznamy v Pythonu

mylist = [8, 3, 45]
mylist.insert(0, 7)
print(mylist[0])

Jednoduché kreslení

Těžké

Základy

Slovníky v Pythonu

fruits = {"apple": 5, "banana": 10, "orange": 2}
print(sum(fruits.values()))

Funkce

Vybuchující muchomůrka

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

a = 5
a = 6
print(a)

Datové typy: mix

Co vypíše program?
pets = {"Alice": "dog",
    "Bob": "cat",
    "Cyril": "parrot"}

pets["Bob"] = "dog"
for x in pets.values():
  print(x)

Alice
Bob
Cyril
dog
dog
parrot

Proměnné a výrazy: mix

Co vypíše program?
x = 2
y = 3
x = y
y = x
print(x, y)

3 3
3 2

Kreslení II

Lehké

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text = "Brno"
text = text.lower()
print(text[0])

b
B

Pozor na skřeta!

Slovníky v Pythonu

Co vypíše program?
fruits = {"apple": 5,
     "banana": 10,
     "orange": 2}

print(len(fruits))

3
6

Trénink

Lesní výpravy II

Vzory s opakováním II

Cyklus for v Pythonu

Co vypíše program?
a = 0
for i in range(5):
  a = a + 1
print(a)

5
10

Proměnné

Funkce

Co vypíše program?
def test(a, b, c):
  a = b + c
  print(a)

x = 1
y = 2
test(x, y)

Chybovou hlášku
3

Řetězce v Pythonu

text = "pes"
x = 3
print(text * x)

Skřítkova rozcvička

Přebarvování

Základy

Obrázky II

Opravdová výzva

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Jaký je význam příkazu 'x += y'?

x = x + y
x = y + y

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

x = 4
y = 3
if x > y:
  x = x + 1
else:
  x = x - 1
print(x)

Proměnné

Mizející šipky

Cyklus while v Pythonu

Jakou podmínku musíme doplnit na místo XXX, aby program vypsal čísla od 1 do 10?
a = 1
b = 10
while XXX:
  print(a)
  a = a + 1

b <= a
a <= b

Opakování

Logické výrazy v Pythonu

Která logická spojka má při vyhodnocování větší prioritu?

orand

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class Book:
  def __init__(self, title, price):
    self.title = title
    self.price = price

  def increase_price(x):
    self.price += x

book = Book("Hobbit", 250)
book.increase_price(30)
print(book.price)

Chybovou hlášku, protože u metody increase_price chybí parametr self.
280

Vzory s opakováním

Lesní výpravy I

Skládání tvarů

Středně těžké

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Co vypíše program?
x = 3
if x < 5:
  x = x + 1
else:
  x = x - 1
print(x)

4
2

Proměnné

Kreslení

Teleport

Vzory s opakováním

Rekurze a fraktály

Malovací rozcvička

Víc skřítků

Přehled datových typů

1.3

floatreal

Správné úhly

Obrázky

Řízení výpočtu: mix

Co vypíše program?
i = 50
while i > 0:
  print(i)
  i = i // 2

50
40
30
20
10
50
25
12
6
3
1

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM