Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Slovníky v Pythonu

Co vypíše program?
person = {"name": "Peter",
     "age": 23}

person["address"] = "Kocourkov 37"

print(person["name"])
print(person["address"])

Chybovou hlášku
Peter
Kocourkov 37

Řetězce v Pythonu

Jakým způsobem vypíšeme text převedený na velká písmena?

print(text.upper())
print(upper(text))

Seznamy v Pythonu

Co vypíše program?
mylist = [[8, 2], [1, 3]]
print(mylist[0][0])

8
Chybovou hlášku

Seznamy v Pythonu

Tajné hledání v seznamu II

Uvažme následující funkci, která dostane na vstup seznam řetězců:

def search(str_list):
  value = None
  for s in str_list:
    if value is None or len(s) < len(value):
      value = s
  return value

Řetězce v Pythonu

Řetězcová magie

Následující funkce dostane na vstup text a nějakým magickým způsobem ho transformuje:

def magic(text):
  result = ""
  for letter in text:
    if letter.islower():
      result += letter + letter
  return result

Seznamy v Pythonu

Jaký je význam následujícího příkazu?
mylist.append(6)

přidání čísla 6 na konec seznamu mylistpřidání čísla 6 na začátek seznamu mylist

Přehled datových typů

[]

listdict

Slovníky v Pythonu

Frekvence písmen

Uvažme následující funkci, která bere na vstup řetězec:

def frequencies(text):
  freq = {}
  for letter in text:
    freq[letter] = freq.get(letter, 0) + 1
  for letter in freq.keys():
    print(letter, freq[letter], end=";")

Slovníky v Pythonu

morse = {'A': '.-', 'B': '-...', 'C': '-.-.',
     'D': '-..', 'E': '.', 'F': '..-.'}
print(morse['B'])

Datové typy: mix

text = "ubuntu"
print(text[2]+text[4])

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class X:
  def __init__(self, a):
    self.a = a
  def f(self, a):
    print(a)

x = X(5)
x.f(2)

2
Chybu, protože voláme metodu f se španým počtem argumentů

Seznamy v Pythonu

mylist = [8, 3, 45]
print(mylist[0])

Řetězce v Pythonu

text = "pes"
x = 3
print(text * x)

Objekty v Pythonu

Přejmenování osoby

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def describe(self):
    print(self.name, 'is', self.age, 'years old.')

  def rename(self, new_name):
    self.name = new_name

friend = Person('Tom', 23)
friend.rename('David')
friend.describe()

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.