Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Funkce

Zjednodušte funkci:
def test(a, b):
  return a
  return b

def test(a, b):
  return a
def test(a, b):
  return a, b

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class X:
  def __init__(self, a):
    self.a = a
  def f(self, a):
    print(a)

x = X(5)
x.f(2)

Chybu, protože voláme metodu f se španým počtem argumentů
2

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

t = "pes"
if t == "prase":
  print("chrochta")
else:
  print("steka")

Počítání s čísly

Jaký je součet všech prvočísel, která jsou menší než 1000?

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Výpočty s čísly

Collatzova posloupnost

Uvažme následující funkci, která bere na vstup přirozené číslo:

def collatz(n):
  while n != 1:
    print(n, end=", ")
    if n % 2 == 0:
      n = n // 2
    else:
      n = 3*n + 1
  print(1)

Řízení výpočtu: mix

Existuje celočíselné n, pro které se program zacyklí?
x = 0
while x < n or x % 23 != 0:
  x += 3

anone

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Zjednodušte podmíněný příkaz:
if n % 10 == 3:
  print("mrkev")
elif n % 10 == 5:
  print("mrkev")

if n % 10 == 3:
if n % 10 == 5:
  print("mrkev")
if n % 10 == 3 or n % 10 == 5:
  print("mrkev")

Cyklus for v Pythonu

Která čísla dává range(5, 0, -1)?

5, 4, 3, 2, 1, 05, 4, 3, 2, 1

Cyklus for v Pythonu

Ovlivní hodnota n, kolik čísel se vypíše?
for x in range(n, n+10):
  print(x)

anone

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Ovlivní hodnota n, kolik slov se vypíše?
if n < 5:
  print("mrkev")
if n < 10:
  print("celer")
else:
  print("okurka")

anone

Šifry a kódy

Morseova abeceda se zapisuje pomocí čárek, teček a oddělovačů. V následující zprávě jsou oddělovače zapsány jako nuly, tečky jsou ostatní sudé číslice, čárky jsou liché číslice:
9748045074804045190708050630237505608086260406860838207710561019309507242021083950120
Překlad jednotlivých písmen na morseovku uvádá následující slovník:
morse = {"A": ".-", "B": "-...", "C": "-.-.", "D": "-..", "E": ".", "F": "..-.",
     "G": "--.", "H": "....", "I": "..", "J": ".---", "K": "-.-", "L": ".-..",
     "M": "--", "N": "-.", "O": "---", "P": ".--.", "Q": "--.-", "R": ".-.",
     "S": "...", "T": "-", "U": "..-", "V": "...-", "W": ".--", "X": "-..-",
     "Y": "-.--", "Z": "--.."}

Cyklus while v Pythonu

Vypíše se víc celeru nebo mrkve?
i = 0
while i < 10:
  print("mrkev")
  i += 1
while i < 100:
  if i % 10 == 0:
    print("celer")
  i += 1

mrkveceleru

Funkce

Může cook(x) vypsat celer?
def cook(x):
  x = magic(x)
  print(x)

def magic(x):
  if x == "celer":
    return "mrkev"
  return x

anone

Cyklus while v Pythonu

Vypíše se celer?
i = 0
while i < 10:
  print("mrkev")
  i = i ** 2
if i >= 10:
  print("celer")

anone

Zpracování souborů

Spočítejte počty výskytů jednotlivých slov v přiloženém souboru. Nejčastější slovo je 'the', které má 1642 výskytů. Jaké je šestnácté nejčastější slovo (která má 248 výskytů)?
alice.txt

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.