Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Datové typy: mix

Co vypíše program?
text = "pes"
print(len(text))

3
lenpes

Datové typy: mix

fruits = {"apple": 5, "banana": 10, "orange": 2}
print(fruits.get("pear", 0))

Seznamy v Pythonu

Co vypíše program?
mylist = [6, 4, 21]
mylist.insert(0, 3)
print(mylist)

Chybovou hlášku
[3, 6, 4, 21]

Objekty v Pythonu

Které z následujích tvrzení je pravdivé?

Objekt je instancí třídy.Třída je instancí objektu.

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Přehled datových typů

[]

dictlist

Seznamy v Pythonu

mylist = list(range(5))
print(mylist[2])

Slovníky v Pythonu

Frekvence písmen

Uvažme následující funkci, která bere na vstup řetězec:

def frequencies(text):
  freq = {}
  for letter in text:
    freq[letter] = freq.get(letter, 0) + 1
  for letter in freq.keys():
    print(letter, freq[letter], end=";")

Řetězce v Pythonu

Společná písmena

Následující funkce dostane na vstup dva texty a vrátí písmena, která mají společná:

def common(text1, text2):
  result = ''
  for letter in text1:
    if letter in text2:
      result += letter
  return result

Seznamy v Pythonu

Tajné hledání v seznamu II

Uvažme následující funkci, která dostane na vstup seznam řetězců:

def search(str_list):
  value = None
  for s in str_list:
    if value is None or len(s) < len(value):
      value = s
  return value

Slovníky v Pythonu

pets = {"Alice": "dog", "Bob": "cat", "Cyril": "parrot"}
print(pets.get("Bob", "pig"))

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text = "pes"
x = 3
print(text * x)

pespespes
Chybovou hlášku

Seznamy v Pythonu

Co vypíše program?
mylist = [5, 2, 7]
print(mylist[7])

2Chybovou hlášku

Řetězce v Pythonu

text = "pes"
print(len(text))

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.