Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Funkce

Ovlivní x, kolikrát se vypíše celer?
def test(x):
  if x > 0:
    print("celer")
    return "celer"
  print("celer")

anone

Řízení výpočtu: mix

Která čísla dává range(5, 0, -1)?

5, 4, 3, 2, 15, 4, 3, 2, 1, 0

Výpočty s čísly

Test prvočíselnosti

Uvažme následující funkci pro testování prvočíselnosti:

def is_prime(n):
  for i in range(2, n):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

Cyklus while v Pythonu

Co vypíše program?
i = 50
while i > 0:
  print(i)
  i = i - 10

50
25
12
6
3
1
50
40
30
20
10

Řízení výpočtu: mix

Pro která n se vypíše celer?
if n % 2 == 0:
  print("mrkev")
else:
  print("celer")

sudálichá

Objekty v Pythonu

Co platí o následujícím programu?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def describe(self):
    print(self.name)

tom = Person("Tom")
tom.describe()

Person je objekt. Person je třída.

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Cyklus for v Pythonu

Co vypíše program?
for i in range(2):
  print("mrkev")
  print("celer")

mrkev
celer
mrkev
celer
mrkev
mrkev
celer
celer

Počítání s čísly

Jaký je součet všech prvočísel, která jsou menší než 1000?

Funkce

Co vypíše program?
def test(x, y):
  print(x, y)

test(1, 2, 3)

Chybovou hlášku
1 2 3

Cyklus while v Pythonu

Zjednodušte program:
if test(1):
  print("ok")
  if test(2):
    print("ok")
    if test(3):
      print("ok")

i = 1
while i <= 3 and test(i):
  print("ok")
  i += 1
for i in range(1, 4):
  if test(i):
    print("ok")

Cyklus for v Pythonu

Co vypíše program?
for i in range(3):
  for j in range(2):
    print('X')

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Šifry a kódy

Odstraňte z následujícího řetězce všechen BALAST a dostanete heslo:
BBALASTBALASTRBALASTABALASTBALASTBALASTTBALASTBALASTIBALASTBALASTBALASTSLBALASTBALASTBALASTABALASTBALASTVBALASTBALASTA

Zpracování souborů

Spočítejte počty výskytů jednotlivých slov v přiloženém souboru. Nejčastější slovo je 'the', které má 1642 výskytů. Jaké je šestnácté nejčastější slovo (která má 248 výskytů)?
alice.txt

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Zjednodušte podmíněný příkaz:
if x >= y and x > 10:
  print("mrkev")
elif y > x and y > 10:
  print("mrkev")

if min(x, y) > 10:
  print("mrkev")
if max(x, y) > 10:
  print("mrkev")

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

x = 15
if x < 20:
  if x < 10:
    print("aaa")
  else:
    print("bbb")
else:
  print("ccc")

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.