Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

x = 3
y = 4
if x > y:
  x = x + 1
else:
  x = x - 1
print(x)

Výpočty s čísly

Výpočet 1

Uvažme následující program:

n = 10
s = 0
for i in range(n):
  s = s + i
print(s)

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Může být n po provedení následujícího podmíněného příkazu sudé?
if n % 2 == 0:
  n += 1
else:
  n += 2

anone

Funkce

Ovlivní x hodnotu f(x)?
def f(x):
  if x >= 0:
    return "celer"

neano

Šifry a kódy

V této úloze je v textu balast, který se pozná tak, že začíná a končí X (a mezi nimi žádné X není). Například z PXEHDXEXAEXSXAAAX odstraněním tohoto balastu dostaneme PES. Odstraňte balast z tohoto řetězce:
XEOHGAXZXGHAGXADXEOHGEXEXDGHLAHHHALXJTXLKDGSLEIHCXEHXEHGHOEHLXESLXDHHEELLLHSOEPRASEXOXSLONXKOXGHLHGZEBRAJFDLXNVXFHLHHHLAXALIXSOVANOCXNXHHLOEXKAXHEALLX

Zpracování souborů

Určete nejčastější písmeno v přiloženém souboru. Jako odpověď zadejte počet jeho výskytů.
alice.txt

Cyklus while v Pythonu

Vypíše se celer?
x = 10
while x > 0:
  print("mrkev")
  x = x // 2
if x == 0:
  print("celer")

neano

Cyklus for v Pythonu

Co vypíše program?
a = 0
for i in range(5):
  a = a + 1
print(a)

5
10

Řízení výpočtu: mix

Co vypíše program?
x = 25
if x < 20:
  if x < 10:
    print("aaa")
  else:
    print("bbb")
else:
  print("ccc")

ccc
bbb

Objekty v Pythonu

Co platí o následujícím programu?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def describe(self):
    print(self.name)

tom = Person("Tom")
tom.describe()

Proměnná tom je objekt. Proměnná tom je třída.

Počítání s čísly

Hledáme čísla, která mají co nejvíce přirozených dělitelů. Z čísel do 50 je to číslo 48, které má 10 dělitelů. Které z čísel menších než 1000 má nejvíce dělitelů?

Cyklus while v Pythonu

Co vypíše program?
a = 1
b = 6
while a < b:
  print(a, b)
  a = a + 1
  b = b - 1

1 6
2 5
3 4
1 6
2 5
3 4
4 3
5 2
6 1

Funkce

Kolikrát se vypíše celer?
def talk(n):
  for i in range(n):
    speak(i)

def speak(n):
  for i in range(n):
    print("celer")

talk(4)

čtyřikrátšestkrát

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Zjednodušte podmíněný příkaz:
if n < 3:
  print("jablko")
  print("mrkev")
elif n < 5:
  print("mrkev")
else:
  print("meloun")
  print("mrkev")

if n < 3:
  print("jablko")
else:
  print("meloun")
print("mrkev")
if n < 3:
  print("jablko")
elif n >= 5:
  print("meloun")
print("mrkev")

Cyklus for v Pythonu

Co vypíše program?
for i in range(5):
  x = i * 2
  print(x)

0
1
2
3
4
0
2
4
6
8

Objekty v Pythonu

Přejmenování osoby

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def describe(self):
    print(self.name, 'is', self.age, 'years old.')

  def rename(self, new_name):
    self.name = new_name

friend = Person('Tom', 23)
friend.rename('David')
friend.describe()

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.