Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Cyklus for v Pythonu

Co vypíše program?
print("A")
for i in range(2):
  print("B")
  print("C")

A
B
C
B
C
A
B
B
C

Šifry a kódy

V této úloze je v textu balast, který se pozná tak, že začíná a končí X (a mezi nimi žádné X není). Například z PXEHDXEXAEXSXAAAX odstraněním tohoto balastu dostaneme PES. Odstraňte balast z tohoto řetězce:
XEOHGAXZXGHAGXADXEOHGEXEXDGHLAHHHALXJTXLKDGSLEIHCXEHXEHGHOEHLXESLXDHHEELLLHSOEPRASEXOXSLONXKOXGHLHGZEBRAJFDLXNVXFHLHHHLAXALIXSOVANOCXNXHHLOEXKAXHEALLX

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Ovlivní hodnota n, kolik slov se vypíše?
if n == 0:
  print("mrkev")
elif n < 10:
  print("celer")
elif n < 100:
  print("okurka")
else:
  print("paprika")

anone

Počítání s čísly

Jaký je součet všech prvočísel, která jsou menší než 1000 a neobsahují cifru 3?

Funkce

Co vrací funkce f?
def f(x):
  abs(x)
  return x

absolutní hodnotupůvodní číslo

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Co vypíše program?
x = 13
if x < 10:
  x = x + 2
print(x)

13
15

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name
    self.hobbies = []

  def add_hobby(self, hobby):
    self.hobbies.append(hobby)

alice = Person("Alice")
alice.add_hobby("reading")
alice.add_hobby("swimming")
tom = Person("Tom")
tom.add_hobby("sleeping")
print(alice.hobbies)

['reading', 'swimming']
['reading', 'swimming','sleeping']

Řízení výpočtu: mix

Zacyklí se program?
x = 0
while x != 0 and x != 10:
  x += 7

anone

Zpracování souborů

Určete nejčastější písmeno v přiloženém souboru. Jako odpověď zadejte počet jeho výskytů.
alice.txt

Výpočty s čísly

Test prvočíselnosti

Uvažme následující funkci pro testování prvočíselnosti:

def is_prime(n):
  for i in range(2, n):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

Cyklus while v Pythonu

Vypíše se víc celeru nebo mrkve?
x = 100
while x > 0:
  print("mrkev")
  x -= 1
x = 100
while x > 0 and x % 5 != 1:
  print("celer")
  x -= 1

mrkveceleru

Řízení výpočtu: mix

Kolikrát se vypíše celer?
def speak():
  print("celer")

def talk():
  print("mrkev")
  speak()

talk()
speak()

dvakrátjednou

Funkce

Co vypíše program?
def test(x):
  x = x + 1
  print(x)

a = 5
test(a)
print(a)

6
5
6
6

Cyklus for v Pythonu

Která čísla dává range(x-10, x+1)?

od x-10 do x+1od x-10 do x

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

x = 3
y = 4
if x > y:
  x = x + 1
else:
  x = x - 1
print(x)

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.