Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Funkce

Co vypíše program?
def print_mean(a, b):
  return (a + b) / 2

print_mean(10, 20)

nic15

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class Book:
  def __init__(self, title, price):
    self.title = title
    self.price = price

  def increase_price(x):
    self.price += x

book = Book("Hobbit", 250)
book.increase_price(30)
print(book.price)

Chybovou hlášku, protože u metody increase_price chybí parametr self.
280

Cyklus for v Pythonu

Co vypíše program?
for i in range(4):
  print(i)

1
2
3
4
0
1
2
3

Zpracování souborů

Spočítejte počty výskytů jednotlivých slov v přiloženém souboru. Nejčastější slovo je 'the', které má 1642 výskytů. Jaké je šestnácté nejčastější slovo (která má 248 výskytů)?
alice.txt

Objekty v Pythonu

Přejmenování osoby

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def describe(self):
    print(self.name, 'is', self.age, 'years old.')

  def rename(self, new_name):
    self.name = new_name

friend = Person('Tom', 23)
friend.rename('David')
friend.describe()

Výpočty s čísly

Aritmetická posloupnost

Uvažme následující funkci pro výpis aritmetické posloupnosti:

def sequence(init, step, n):
  x = init
  for i in range(n):
    print(x, end=" ")
    x += step

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

a = 5
b = 3
if a < 4:
  b = b + 1
else:
  b = b - 1
print(a, b)

Šifry a kódy

Morseova abeceda se zapisuje pomocí čárek, teček a oddělovačů. V následující zprávě jsou oddělovače zapsány jako nuly, tečky jsou ostatní sudé číslice, čárky jsou liché číslice:
9748045074804045190708050630237505608086260406860838207710561019309507242021083950120
Překlad jednotlivých písmen na morseovku uvádá následující slovník:
morse = {"A": ".-", "B": "-...", "C": "-.-.", "D": "-..", "E": ".", "F": "..-.",
     "G": "--.", "H": "....", "I": "..", "J": ".---", "K": "-.-", "L": ".-..",
     "M": "--", "N": "-.", "O": "---", "P": ".--.", "Q": "--.-", "R": ".-.",
     "S": "...", "T": "-", "U": "..-", "V": "...-", "W": ".--", "X": "-..-",
     "Y": "-.--", "Z": "--.."}

Cyklus while v Pythonu

Co vypíše program?
i = 1
print("start:", i)
while i < 3:
  print("x")
  i = i + 1
print("stop:", i)

start: 1
x
x
stop: 3
start: 1
x
x
stop: 2

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Existuje hodnota n, pro kterou se vypíše okurka?
if n >= 0:
  print("mrkev")
elif n <= 0:
  print("celer")
else:
  print("okurka")

anone

Řízení výpočtu: mix

Zjednodušte podmíněný příkaz:
if x <= 0 or y <= 0:
  pass # Nic nevypisovat.
else:
  print("celer")

if x <= 0 or y <= 0:
else:
  print("celer")
if x > 0 and y > 0:
  print("celer")

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Co vypíše program?
x = 4
y = 2
if x < y:
  x = x + 1
print(x, y)

5 2
4 2

Počítání s čísly

Některá čísla jdou vyjádřit jako součet tří druhých mocnin přirozených čísel (tedy celých čísel větších jak nula). Například . Jiná takto vyjádřit nejdou, například číslo 7. Kolik přirozených čísel od 1 do 1000 (včetně) lze vyjádřit jako součet tří druhých mocnin přirozených čísel?

Funkce

Ovlivní x hodnotu f(x)?
def f(x):
  if x >= 0:
    return "celer"
  return "celer"

neano

Cyklus while v Pythonu

Co vypíše program?
a = 1
b = 5
while a <= b:
  print(a)
  b = b - 1

1
1
1
1
1
1
2
3
4
5

Řízení výpočtu: mix

Co vypíše program?
print("A")
for i in range(2):
  print("B")
  print("C")

A
B
C
B
C
A
B
B
C

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.