Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Proměnné a výrazy: mix (střední)

 • Cvičení: Rozhodovačka
 • Zadání: 102
 • Typicky zabere: 0 min

Předchůdci

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Podobné

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: lehké

Objekty v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Datové typy: mix

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: lehké

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: střední

Řetězce v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Objekty v Pythonu

Porozumění programům
0/2

Počítání s čísly

Úkolovka
0/6

Šifry a kódy

Úkolovka
0/5

Zpracování souborů

Úkolovka
0/4

Výdaje z výletu

Tabulky
0/5

Statistiky jmen

Tabulky
0/8

Počasí

Tabulky
0/7

Datové typy: mix

Výstup programu: střední

Cyklus for v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Opravdová výzva

Robotanik
0/19

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/9

Textové obrázky

Programování v Pythonu
0/9

Počítání s čísly

Programování v Pythonu
0/9

Úpravy programů

Programování v Pythonu
0/7

Výpočty s čísly

Porozumění programům
0/5

Záludné

Programování v Pythonu
0/8

Binární čísla

Binární křížovka
0/14

Křížovky: středně těžké

Binární křížovka
0/5

Křížovky: těžké

Binární křížovka
0/7

Křížovky: opravdová výzva

Binární křížovka
0/6

Trénink

Binární křížovka
0/9

Logické výrazy

Binární křížovka
0/13

Kombinace výrazů a binárních čísel

Binární křížovka
0/3

Základní vyhledávání

Regulární výrazy
0/11

Řetězce v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Řetězce v Pythonu

Porozumění programům
0/5

Řetězce v Pythonu

Výstup programu: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/10

Následníci

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Výpočty s čísly

Výpočet 1

Uvažme následující program:

n = 10
s = 0
for i in range(n):
  s = s + i
print(s)

Statistiky jmen

Některá z jmen mají celkový počet výskytů nad 100 tisíc. Patří mezi ně například Jiří a David. Kolik takových jmen celkem je?
tabulky-jmena.csv
tabulky-jmena.xlsx
Tabulky Google (online)

Výdaje z výletu

Zjistěte, který z účastníků výletu platil nejvíc. Kolik to bylo?
tabulky-vylet.csv
tabulky-vylet.xlsx
Tabulky Google (online)

Počasí

V kterém měsíci byla v ČR největší průměrná teplota? Zadejte odpověď ve tvaru RRRR/MM (jak je uvedeno v tabulce).
tabulky-pocasi-tecka.csv
tabulky-pocasi-carka.csv
Tabulky Google (online)

Proměnné a výrazy: mix

True or False

False
True

Cyklus for v Pythonu

Jak vypsat všechna dvouciferná čísla dělitelná 9?

for x in range(10, 100):
  if x % 9 == 0:
    print(x)
for x in range(10, 100):
  print(x % 9)

Datové typy: mix

Jaký je význam následujícího příkazu?
mylist[3]

třetí prvek ze seznamu mylistčtvrtý prvek ze seznamu mylist

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def describe(self):
    print(self.name, self.age)

tom = Person("Tom", 23)
alice = Person("Alice", 18)
tom.name = "Thomas"
alice.describe()
tom.describe()

Alice 18
Thomas 23
Alice 18
Tom 23

Cyklus for v Pythonu

Ovlivní hodnota n, kolik čísel se vypíše?
for x in range(n, n+10):
  print(x)

neano

Řetězce v Pythonu

Prohození písmen

Uvažme následující funkci, která zadaný text zašifruje pomocí prohazování sousedních písmen:

def swap_cipher(text):
  cipher = ""
  for i in range(len(text)//2):
    cipher += text[2*i+1] + text[2*i]
  if len(text) % 2 == 1:
    cipher += text[len(text)-1]
  return cipher

Cyklus while v Pythonu

Zacyklí se program?
x = 10
while x != 15:
  x += 2
  if x % 8 == 0:
    x -= 1

neano

Opravdová výzva

Cyklus while v Pythonu

Zjednodušte program:
x = 0
while x < 400:
  x = 3 * x + 10
if x == 400:
  print(3 * x + 10)
else:
  print(x)

for i in range(401):
  x = 3 * x + 10
print(x)
x = 0
while x <= 400:
  x = 3 * x + 10
print(x)

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text = "Ostrava"
text = text.lower()
print(text)

strava
ostrava

Šifry a kódy

V této úloze je v textu balast, který se pozná tak, že začíná a končí X (a mezi nimi žádné X není). Například z PXEHDXEXAEXSXAAAX odstraněním tohoto balastu dostaneme PES. Odstraňte balast z tohoto řetězce:
XEOHGAXZXGHAGXADXEOHGEXEXDGHLAHHHALXJTXLKDGSLEIHCXEHXEHGHOEHLXESLXDHHEELLLHSOEPRASEXOXSLONXKOXGHLHGZEBRAJFDLXNVXFHLHHHLAXALIXSOVANOCXNXHHLOEXKAXHEALLX

Počítání s čísly

Jaký je součet všech násobků čísla 7, které jsou větší jak 0 a menší jak 1000?

Zpracování souborů

Určete nejčastější písmeno v přiloženém souboru. Jako odpověď zadejte počet jeho výskytů.
alice.txt

Logické výrazy v Pythonu

Jaká je hodnota výrazu (5 > 10) == false ?

záleží na hodnotě proměnné falsevždy True

Objekty v Pythonu

Přejmenování osoby

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def describe(self):
    print(self.name, 'is', self.age, 'years old.')

  def rename(self, new_name):
    self.name = new_name

friend = Person('Tom', 23)
friend.rename('David')
friend.describe()

Řízení výpočtu: mix

Zjednodušte program:
x = 10
while x < 20:
  x += 1
  print(x)

for i in range(11, 21):
  print(i)
for i in range(10, 20):
  print(i)

Řízení výpočtu: mix

Co vypíše program?
t = "pes"
if t == "prase":
  print("pes")
else:
  print("prase")

prase
pes

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Jak zapisujeme v Pythonu operaci celočíselné dělení?

x % y
x // y

Datové typy: mix

print(len(["pes", "prase"]))

Logické výrazy v Pythonu

Která z možností je ekvivalentní výrazu not a and b ?

not (a and b)
(not a) and b

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Jaká je nejnižší možná hodnota abs(x) ?

není zespoda ohraničená0

Řetězce v Pythonu

text = "Ostrava"
text = text.lower()
print(text)

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.