Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

x = 15
if x < 20:
  if x < 10:
    print("aaa")
  else:
    print("bbb")
else:
  print("ccc")

Počítání s čísly

Některá čísla jdou vyjádřit jako součet tří druhých mocnin přirozených čísel (tedy celých čísel větších jak nula). Například . Jiná takto vyjádřit nejdou, například číslo 7. Kolik přirozených čísel od 1 do 1000 (včetně) lze vyjádřit jako součet tří druhých mocnin přirozených čísel?

Cyklus while v Pythonu

Co vypíše program?
i = 1
print("start:", i)
while i < 10:
  i = i + 1
print("stop:", i)

start: 1
stop: 9
start: 1
stop: 10

Řízení výpočtu: mix

Kdy se vykoná větev 'else' v podmíněném příkazu?

když není splněna podmínkavždy (v případě, že je splněna podmínka, se vykoná po hlavní 'if' větvi)

Šifry a kódy

Morseova abeceda se zapisuje pomocí čárek, teček a oddělovačů. V následující zprávě jsou oddělovače zapsány jako nuly, tečky jsou ostatní sudé číslice, čárky jsou liché číslice:
9748045074804045190708050630237505608086260406860838207710561019309507242021083950120
Překlad jednotlivých písmen na morseovku uvádá následující slovník:
morse = {"A": ".-", "B": "-...", "C": "-.-.", "D": "-..", "E": ".", "F": "..-.",
     "G": "--.", "H": "....", "I": "..", "J": ".---", "K": "-.-", "L": ".-..",
     "M": "--", "N": "-.", "O": "---", "P": ".--.", "Q": "--.-", "R": ".-.",
     "S": "...", "T": "-", "U": "..-", "V": "...-", "W": ".--", "X": "-..-",
     "Y": "-.--", "Z": "--.."}

Řízení výpočtu: mix

Kolik čísel dává range(a, a + 20)?

1920

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Je podmíněný příkaz zapsaný správně?
if n < 3:
print("mrkev")
else:
print("celer")

neano

Výpočty s čísly

Test prvočíselnosti

Uvažme následující funkci pro testování prvočíselnosti:

def is_prime(n):
  for i in range(2, n):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

Cyklus for v Pythonu

Zjednodušte program:
print('100 / 11 =', 100 // 11, 'zb.', 100 % 11)
print('100 / 12 =', 100 // 12, 'zb.', 100 % 12)
print('100 / 13 =', 100 // 13, 'zb.', 100 % 13)
print('100 / 14 =', 100 // 14, 'zb.', 100 % 14)
print('100 / 15 =', 100 // 15, 'zb.', 100 % 15)

n = 100
for d in range(11, 16):
  print(n, '/', d, '=', n // d, 'zb.', n % d)
i = 100
for n in range(11, 16):
  print(n, '/', i, '=', n // i, 'zb.', n % i)

Zpracování souborů

Spočítejte počty výskytů jednotlivých slov v přiloženém souboru. Nejčastější slovo je 'the', které má 1642 výskytů. Jaké je šestnácté nejčastější slovo (která má 248 výskytů)?
alice.txt

Objekty v Pythonu

Co platí o následujícím programu?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def describe(self):
    print(self.name)

tom = Person("Tom")
tom.describe()

__init__ je speciální metoda zvaná konstruktor. __init__ je obyčejná metoda s divným názvem.

Cyklus for v Pythonu

Co vypíše program?
print("A")
for i in range(2):
  print("B")
  print("C")

A
B
C
B
C
A
B
B
C

Funkce

Existuje x, pro které f(x) vypíše celer?
def f(x):
  return x > 0 and x % 17 == 0
  print("celer")

anone

Funkce

Ovlivní x, kolikrát se vypíše celer?
def test(x):
  if x > 0:
    print("celer")
    return "celer"
  print("celer")

anone

Cyklus while v Pythonu

Kolikrát se vypíše celer?
x = 4
while x > 0:
  x -= 1
  print("celer")    
print("celer")

5krát8krát

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.