Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Logické výrazy v Pythonu (střední)

 • Cvičení: Rozhodovačka
 • Zadání: 46
 • Typicky zabere: 0 min

Předchůdci

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Podobné

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Objekty v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Datové typy: mix

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: lehké

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: střední

Řetězce v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: střední

Objekty v Pythonu

Porozumění programům
0/2

Počítání s čísly

Úkolovka
0/6

Šifry a kódy

Úkolovka
0/5

Zpracování souborů

Úkolovka
0/4

Výdaje z výletu

Tabulky
0/5

Statistiky jmen

Tabulky
0/8

Počasí

Tabulky
0/7

Datové typy: mix

Výstup programu: střední

Cyklus for v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Opravdová výzva

Robotanik
0/19

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/9

Textové obrázky

Programování v Pythonu
0/9

Počítání s čísly

Programování v Pythonu
0/9

Úpravy programů

Programování v Pythonu
0/7

Výpočty s čísly

Porozumění programům
0/5

Záludné

Programování v Pythonu
0/8

Binární čísla

Binární křížovka
0/14

Křížovky: středně těžké

Binární křížovka
0/5

Křížovky: těžké

Binární křížovka
0/7

Křížovky: opravdová výzva

Binární křížovka
0/6

Trénink

Binární křížovka
0/9

Logické výrazy

Binární křížovka
0/13

Kombinace výrazů a binárních čísel

Binární křížovka
0/3

Základní vyhledávání

Regulární výrazy
0/11

Řetězce v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Řetězce v Pythonu

Porozumění programům
0/5

Řetězce v Pythonu

Výstup programu: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/10

Následníci

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: střední

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Opravdová výzva

Proměnné a výrazy: mix

Co vypíše program?
a = 5
print(a - 10)
print(a + 10)

-5
15
-5
5

Proměnné a výrazy: mix

Jaká je hodnota výrazu (x >= y) or (y >= z) or (z >= x)?

vždy Truezáleží na hodnotách x, y, z

Výdaje z výletu

Jaké byly celkové výdaje za výlet?
tabulky-vylet.csv
tabulky-vylet.xlsx
Tabulky Google (online)

Logické výrazy v Pythonu

Jaký je význam logické spojky 'and'?

Musí platit alespoň jeden výraz.Musí platit oba výrazy.

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name
    self.hobbies = []

  def add_hobby(self, hobby):
    self.hobbies.append(hobby)

alice = Person("Alice")
alice.add_hobby("reading")
alice.add_hobby("swimming")
tom = Person("Tom")
tom.add_hobby("sleeping")
print(alice.hobbies)

['reading', 'swimming','sleeping']
['reading', 'swimming']

Zpracování souborů

Spočítejte počty výskytů jednotlivých slov v přiloženém souboru. Nejčastější slovo je 'the', které má 1642 výskytů. Jaké je šestnácté nejčastější slovo (která má 248 výskytů)?
alice.txt

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Co znamená v Pythonu operace 'x ** y'?

násobeníumocňování

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text = "hadice"
print(text[3])

d
i

Datové typy: mix

Co vypíše program?
text = "Ostrava"
text = text.lower()
print(text)

ostrava
strava

Cyklus while v Pythonu

Co vypíše program?
x = 5
while x < 10:
  print(x)

Nekonečno pětek
5
6
7
8
9

Výpočty s čísly

Ciferný součet

Uvažme následující funkci pro výpočet ciferného součtu přirozených čísel:

def digit_sum(n):
  result = 0
  while n > 0:
    result += n % 10
    n = n // 10
  return result

Cyklus while v Pythonu

Zjednodušte program:
x = 100
while x > 0 and x >= 0:
  print(x)
  x -= 1

x = 100
while x > 0:
  print(x)
  x -= 1
x = 100
while x >= 0:
  print(x)
  x -= 1

Cyklus for v Pythonu

Kolikrát se vypíše celer?
for x in [10, 14, 21]:
  if x % 7 == 0:
    print("celer")

jedenkrátdvakrát

Šifry a kódy

Odstraňte z následujícího řetězce všechen BALAST a dostanete heslo:
BBALASTBALASTRBALASTABALASTBALASTBALASTTBALASTBALASTIBALASTBALASTBALASTSLBALASTBALASTBALASTABALASTBALASTVBALASTBALASTA

Statistiky jmen

Některá z jmen mají celkový počet výskytů nad 100 tisíc. Patří mezi ně například Jiří a David. Kolik takových jmen celkem je?
tabulky-jmena.csv
tabulky-jmena.xlsx
Tabulky Google (online)

Cyklus for v Pythonu

Jak zjistit, zda existuje dvouciferné x, které splňuje test(x)?

found = False
for x in range(10, 100):
  if test(x):
    found = True
print(found)
for x in range(10, 100):
  found = False
  if test(x):
    found = True
print(found)

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Počasí

Mezi kterými měsíci se v po sobě jdoucích letech v České republice nejvíce změnila teplota? Například mezi lety 2013 a 2014 to bylo o 6,9 stupně (v březnu)? Jaká je odpoveď v intervalu 2014-2017?
tabulky-pocasi-tecka.csv
tabulky-pocasi-carka.csv
Tabulky Google (online)

Řetězce v Pythonu

text = "Ostrava"
text = text.lower()
print(text)

Řízení výpočtu: mix

Existuje celočíselné n, pro které se program zacyklí?
x = 1
while x < 1000:
  x += 1
  x *= abs(n + 10)

anone

Datové typy: mix

morse = {'A': '.-', 'B': '-...', 'C': '-.-.',
     'D': '-..', 'E': '.', 'F': '..-.'}
print(morse['B'])

Počítání s čísly

Některá čísla jdou vyjádřit jako součet tří druhých mocnin přirozených čísel (tedy celých čísel větších jak nula). Například . Jiná takto vyjádřit nejdou, například číslo 7. Kolik přirozených čísel od 1 do 1000 (včetně) lze vyjádřit jako součet tří druhých mocnin přirozených čísel?

Řízení výpočtu: mix

Zjednodušte funkci:
def test(a, b):
  if a > b:
    return True
  else:
    return False

def test(a, b):
  if a > b:
    return True
def test(a, b):
  return a > b

Řetězce v Pythonu

Počet znaků

Následující funkce dostane na vstup text a vrátí na výstup počet znaků 'a', které text obsahuje:

def count_a(text):
  count = 0
  for i in range(len(text)):
    if text[i] == 'a':
      count += 1
  return count

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Co vypíše program?
a = 2
a = 3
print(a*a)

9
6

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.