Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu (střední)

 • Cvičení: Rozhodovačka
 • Zadání: 53
 • Typicky zabere: 7 min

Předchůdci

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Podobné

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Objekty v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Datové typy: mix

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus for v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Cyklus while v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: lehké

Řízení výpočtu: mix

Rozhodovačka: střední

Řetězce v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: lehké

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: střední

Objekty v Pythonu

Porozumění programům
0/2

Počítání s čísly

Úkolovka
0/6

Šifry a kódy

Úkolovka
0/5

Zpracování souborů

Úkolovka
0/4

Výdaje z výletu

Tabulky
0/5

Statistiky jmen

Tabulky
0/8

Počasí

Tabulky
0/7

Datové typy: mix

Výstup programu: střední

Cyklus for v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Opravdová výzva

Robotanik
0/19

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/9

Textové obrázky

Programování v Pythonu
0/9

Počítání s čísly

Programování v Pythonu
0/9

Úpravy programů

Programování v Pythonu
0/7

Výpočty s čísly

Porozumění programům
0/5

Záludné

Programování v Pythonu
0/8

Binární čísla

Binární křížovka
0/14

Křížovky: středně těžké

Binární křížovka
0/5

Křížovky: těžké

Binární křížovka
0/7

Křížovky: opravdová výzva

Binární křížovka
0/6

Trénink

Binární křížovka
0/9

Logické výrazy

Binární křížovka
0/13

Kombinace výrazů a binárních čísel

Binární křížovka
0/3

Základní vyhledávání

Regulární výrazy
0/11

Řetězce v Pythonu

Programování v Pythonu
0/11

Řetězce v Pythonu

Porozumění programům
0/5

Řetězce v Pythonu

Výstup programu: lehké

Logické výrazy v Pythonu

Programování v Pythonu
0/10

Následníci

Logické výrazy v Pythonu

Rozhodovačka: střední

Proměnné a výrazy: mix

Rozhodovačka: střední

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Logické výrazy v Pythonu

Jak lze zjednodušit následující výraz?
x > 10 and y > 10 and z > 10

min(x, y, z) > 10
x, y and z > 10

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Jak spočítat průměrnou rychlost člověka, který ušel vzdálenost d za čas t?

speed = d in t
speed = d / t

Cyklus while v Pythonu

Zjednodušte program:
x = 10
while x < 20:
  x += 1
  print(x)

for i in range(10, 20):
  print(i)
for i in range(11, 21):
  print(i)

Datové typy: mix

Co vypíše program?
pets = {"Alice": "dog",
    "Bob": "cat",
    "Cyril": "parrot"}

pets["Bob"] = "dog"
print(pets["Alice"], pets["Bob"])

dog cat
dog dog

Zpracování souborů

Určete nejčastější písmeno v přiloženém souboru. Jako odpověď zadejte počet jeho výskytů.
alice.txt

Řízení výpočtu: mix

Existuje celočíselné n, pro které se program zacyklí?
x = 100
while x != 0:
  x -= 1
  x -= abs(n)

neano

Řetězce v Pythonu

print(2*"a"+"b")

Výpočty s čísly

Aritmetická posloupnost

Uvažme následující funkci pro výpis aritmetické posloupnosti:

def sequence(init, step, n):
  x = init
  for i in range(n):
    print(x, end=" ")
    x += step

Cyklus for v Pythonu

Zjednodušte program.
i = 10
for x in range(n):
  print(i)
  i += 1

for i in range(10, 10+n):
  print(i)
for x in range(n):
  print(i+10)

Datové typy: mix

text = "ubuntu"
print(text[2]+text[4])

Proměnné a výrazy: mix

Co vypíše program?
x = 1
print(x)
x = 2

2
1

Počasí

Mezi kterými po sobě jdoucími měsíci se v České republice nejvíce změnila teplota? V roce 2013 to bylo mezi březnem a dubnem o 8,8 stupně. Jaká byla největší změna v letech 2014-2017? Zajímá nás absolutní velikost změny, není důležité, zda jde o oteplení nebo ochlazení. Jako odpověď zadejte velikost změny.
tabulky-pocasi-tecka.csv
tabulky-pocasi-carka.csv
Tabulky Google (online)

Řetězce v Pythonu

Kterým z následujících příkazů vypíšeme první písmeno textu?

print(text[0])
print(text[1])

Logické výrazy v Pythonu

Co vypíše program?
a = True
b = not a
print(b)

True
False

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def describe(self):
    print(self.name)

tom = Person("Tom")
tom.age = 23
tom.describe()

Tom
23
Tom

Výdaje z výletu

Zjistěte, který z účastníků výletu platil nejvíc. Kolik to bylo?
tabulky-vylet.csv
tabulky-vylet.xlsx
Tabulky Google (online)

Proměnné a výrazy: mix

Co vypíše program?
x = 2
x = x + 3
x = x + 3
print(x)

5
8

Statistiky jmen

Ve kterém roce dosáhlo jméno Jana vrcholu své popularity?
tabulky-jmena.csv
tabulky-jmena.xlsx
Tabulky Google (online)

Řetězce v Pythonu

Počet znaků

Následující funkce dostane na vstup text a vrátí na výstup počet znaků 'a', které text obsahuje:

def count_a(text):
  count = 0
  for i in range(len(text)):
    if text[i] == 'a':
      count += 1
  return count

Opravdová výzva

Cyklus for v Pythonu

Kolik čísel se vypíše?
for x in range(5, 95):
  print(x)

9091

Šifry a kódy

Morseova abeceda se zapisuje pomocí čárek, teček a oddělovačů. V následující zprávě jsou oddělovače zapsány jako nuly, tečky jsou ostatní sudé číslice, čárky jsou liché číslice:
9748045074804045190708050630237505608086260406860838207710561019309507242021083950120
Překlad jednotlivých písmen na morseovku uvádá následující slovník:
morse = {"A": ".-", "B": "-...", "C": "-.-.", "D": "-..", "E": ".", "F": "..-.",
     "G": "--.", "H": "....", "I": "..", "J": ".---", "K": "-.-", "L": ".-..",
     "M": "--", "N": "-.", "O": "---", "P": ".--.", "Q": "--.-", "R": ".-.",
     "S": "...", "T": "-", "U": "..-", "V": "...-", "W": ".--", "X": "-..-",
     "Y": "-.--", "Z": "--.."}

Cyklus while v Pythonu

Jaký příkaz musíme doplnit na místo XXX, aby program vypsal čísla od 1 do 10?
a = 1
b = 10
while a <= b:
  print(a)
  XXX

b = b - 1
a = a + 1

Řízení výpočtu: mix

Co platí o následujícím cyklu?
while False:
  x = 4

Příkaz 'x = 4' se neprovede ani jednou.Příkaz 'x = 4' se bude provádět do nekonečna (program se zacyklí).

Objekty v Pythonu

Přejmenování osoby

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def describe(self):
    print(self.name, 'is', self.age, 'years old.')

  def rename(self, new_name):
    self.name = new_name

friend = Person('Tom', 23)
friend.rename('David')
friend.describe()

Počítání s čísly

Jaký je součet všech prvočísel, která jsou menší než 1000?

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.