Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Seznamy v Pythonu

Co vypíše program?
mylist = list(range(5))
print(mylist)

[0, 1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4, 5]

Slovníky v Pythonu

morse = {'A': '.-', 'B': '-...', 'C': '-.-.',
     'D': '-..', 'E': '.', 'F': '..-.'}
print(len(morse))

Seznamy v Pythonu

Otočení seznamu

Uvažme následující funkci, která dostane na vstup seznam:

def reverse(mylist):
  result = []
  for x in mylist:
    result.insert(0, x)
  return result

Seznamy v Pythonu

mylist = ['x', 'a', 'c', 'e', 'y']
print(mylist[-1])

Řetězce v Pythonu

text = "Brno"
text = text.lower()
print(text[0])

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class Animal:
  def __init__(self, name, legs):
    self.name = name
    self.legs = legs

animals = [Animal("dog", 4),
      Animal("chicken", 2),
      Animal("cat", 4),
      Animal("fish", 0)]

for x in animals:
  if x.legs > 2:
    print(x.name)

dog
cat
dog
chicken
cat
fish

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text = "koza"
print(text[1]+text[0])

ko
ok

Seznamy v Pythonu

Co vypíše program?
mylist = [[8, 3, 1], [4, 5, 7]]
print(len(mylist))

2
3

Objekty v Pythonu

Přejmenování osoby

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def describe(self):
    print(self.name, 'is', self.age, 'years old.')

  def rename(self, new_name):
    self.name = new_name

friend = Person('Tom', 23)
friend.rename('David')
friend.describe()

Slovníky v Pythonu

Převod do morseovky

Uvažme následující deklaraci slovníku a funkci, která bere na vstup řetězec:

morse = {'A': '.-', 'B': '-...', 'C': '-.-.',
     'D': '-..', 'E': '.', 'F': '..-.'}
def to_morse(text):
  result = ''
  for c in text:
    result += morse.get(c, '?') + '|'
  return result

Slovníky v Pythonu

Co vypíše program?
person = {"name": "Peter",
     "age": 23}

print(person["name"])
print(person["age"])

Peter
23
Chybovou hlášku

Datové typy: mix

Co vypíše program?
print("pes"-"s")

Chybovou hlášku
pe

Přehled datových typů

Jak se označuje typ používaný pro (přibližnou) reprezentaci reálných čísel?

floatreal

Řetězce v Pythonu

Prefixy řetězce

Uvažme následující funkci, která bere na vstup řetězec a vypíše o něm určitou informaci:

def prefixes(text):
  for i in range(1, len(text)):
    for j in range(i):
      print(text[j], end="")
    if i < len(text)-1:
      print(", ", end="")

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.