Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Slovníky v Pythonu

Co vypíše program?
pets = {"Alice": "dog",
    "Bob": "cat",
    "Cyril": "parrot"}

pets["Bob"] = "dog"
for x in pets.values():
  print(x)

Alice
Bob
Cyril
dog
dog
parrot

Datové typy: mix

Kterým z následujících příkazů přidáme do seznamu mylist nový prvek s hodnotou 10?

mylist.append(10)
append(mylist, 10)

Seznamy v Pythonu

Jaký je význam následujícího příkazu?
mylist[-1]

poslední prvek ze seznamu mylistvyhledání čísla -1 v seznamu mylist

Slovníky v Pythonu

Frekvence písmen

Uvažme následující funkci, která bere na vstup řetězec:

def frequencies(text):
  freq = {}
  for letter in text:
    freq[letter] = freq.get(letter, 0) + 1
  for letter in freq.keys():
    print(letter, freq[letter], end=";")

Seznamy v Pythonu

Jaký je význam následujícího příkazu?
mylist.append(6)

přidání čísla 6 na konec seznamu mylistpřidání čísla 6 na začátek seznamu mylist

Řetězce v Pythonu

text = "slon"
print(text[0])

Řetězce v Pythonu

Počet znaků

Následující funkce dostane na vstup text a vrátí na výstup počet znaků 'a', které text obsahuje:

def count_a(text):
  count = 0
  for i in range(len(text)):
    if text[i] == 'a':
      count += 1
  return count

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Seznamy v Pythonu

Nejčastější číslo v seznamu

Uvažme následující funkci pro výpočet nejčastějšího prvku ze seznamu čísel:

def most_common(num_list):
  top_value, top_count = 0, 0
  for x in num_list:
    x_count = num_list.count(x)
    if x_count > top_count:
      top_value = x
      top_count = x_count
  return top_value

Přehled datových typů

"True"

strbool

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text = "prase"
print(text[1])

p
r

Datové typy: mix

pets = {"Alice": "dog", "Bob": "cat", "Cyril": "parrot"}
print(pets["Alice"])

Slovníky v Pythonu

pets = {"Alice": "dog", "Bob": "cat", "Cyril": "parrot"}
print(pets["Alice"])

Objekty v Pythonu

Co platí o následujícím programu?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def describe(self):
    print(self.name)

tom = Person("Tom")
tom.describe()

__init__ je obyčejná metoda s divným názvem. __init__ je speciální metoda zvaná konstruktor.

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.