Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Datové typy: mix

Co vypíše program?
mylist = [5, 1, 7, 10]
for i in range(len(mylist)):
  print(i, mylist[i])

1 5
2 1
3 7
4 10
0 5
1 1
2 7
3 10

Seznamy v Pythonu

print(len([]))

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class X:
  def __init__(self, a):
    self.a = a
  def f(self, a):
    print(a)

x = X(5)
x.f(2)

Chybu, protože voláme metodu f se španým počtem argumentů
2

Seznamy v Pythonu

Co vypíše program?
list1 = [1, 5, 2]
list2 = [2, 1, 1]
print(list1 + list2)

[3, 6, 3]
[1, 5, 2, 2, 1, 1]

Slovníky v Pythonu

pets = {"Alice": "dog", "Bob": "cat", "Cyril": "parrot"}
print(len(pets["Cyril"]))

Řetězce v Pythonu

text = "Praha"
print(len(text[2]))

Objekty v Pythonu

Přejmenování osoby

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def describe(self):
    print(self.name, 'is', self.age, 'years old.')

  def rename(self, new_name):
    self.name = new_name

friend = Person('Tom', 23)
friend.rename('David')
friend.describe()

Slovníky v Pythonu

Co vypíše program?
pets = {"Alice": "dog",
    "Bob": "cat",
    "Cyril": "parrot"}

for name in pets.keys():
  print(name, "has", pets[name])

cat has Bob
dog has Alice
parrot has Cyril
Bob has cat
Alice has dog
Cyril has parrot

Přehled datových typů

0.3

floatint

Řetězce v Pythonu

Společná písmena

Následující funkce dostane na vstup dva texty a vrátí písmena, která mají společná:

def common(text1, text2):
  result = ''
  for letter in text1:
    if letter in text2:
      result += letter
  return result

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text = "london"
text[0] = "L"
print(text)

Chybovou hlášku
London

Datové typy: mix

text = "hadice"
print(text[3])

Slovníky v Pythonu

Frekvence písmen

Uvažme následující funkci, která bere na vstup řetězec:

def frequencies(text):
  freq = {}
  for letter in text:
    freq[letter] = freq.get(letter, 0) + 1
  for letter in freq.keys():
    print(letter, freq[letter], end=";")

Seznamy v Pythonu

Výběr ze seznamu

Uvažme následující funkci, která dostane na vstup seznam:

def process(mylist, n):
  result = []
  for i in range(len(mylist)):
    if i % n == 0:
      result.append(mylist[i])
  return result

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.