Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Řetězce v Pythonu

Prohození písmen

Uvažme následující funkci, která zadaný text zašifruje pomocí prohazování sousedních písmen:

def swap_cipher(text):
  cipher = ""
  for i in range(len(text)//2):
    cipher += text[2*i+1] + text[2*i]
  if len(text) % 2 == 1:
    cipher += text[len(text)-1]
  return cipher

Datové typy: mix

fruits = {"apple": 5, "banana": 10, "orange": 2}
print(fruits.get("pear", 0))

Slovníky v Pythonu

Co vypíše program?
fruits = {"apple": 5,
     "banana": 10,
     "orange": 2}

print("pear" in fruits)

False
Chybovou hlášku

Slovníky v Pythonu

mydict = {}
mydict["a"] = 3
print(len(mydict))

Seznamy v Pythonu

Co vypíše program?
mylist = [[8, 3], [4, 5]]
print(mylist[0])

8
[8, 3]

Řetězce v Pythonu

Co vypíše program?
text = "kopec"
text[2] = "n"
print(text)

konec
Chybovou hlášku

Datové typy: mix

Kterým z následujících příkazů přidáme do seznamu mylist nový prvek s hodnotou 10?

mylist.append(10)
append(mylist, 10)

Seznamy v Pythonu

Může se délka seznamu měnit?

NeAno

Seznamy v Pythonu

Tajné hledání v seznamu I

Uvažme následující funkci, která dostane na vstup seznam čísel:

def process(num_list):
  m = 0
  for i in range(len(num_list)):
    if num_list[i] > num_list[m]:
      m = i
  return m

Seznamy v Pythonu

mylist = [[8, 2], [1, 3]]
print(mylist[0][0])

Objekty v Pythonu

Základní terminologie

Uvažme následující program:

class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def say_hello(self):
    print(self.name, "says hello.")

tom = Person("Tom", 23)
tom.say_hello()

Objekty v Pythonu

Co vypíše program?
class Person:
  def __init__(self, name):
    self.name = name
    self.hobbies = []

  def add_hobby(self, hobby):
    self.hobbies.append(hobby)

alice = Person("Alice")
alice.add_hobby("reading")
alice.add_hobby("swimming")
tom = Person("Tom")
tom.add_hobby("sleeping")
print(alice.hobbies)

['reading', 'swimming']
['reading', 'swimming','sleeping']

Slovníky v Pythonu

Přepis textu

Uvažme následující funkci, která bere na vstup řetězec:

def magic(text):
  prev = {}
  prev[text[0]] = "START"
  for i in range(1, len(text)):
    prev[text[i]] = text[i-1]
  letter = text[len(text)-1]
  i = 0
  while i <= len(text) and letter != "START":
    print(letter, end="")
    letter = prev[letter]
    i += 1
  if i > len(text):
    print("...")

Přehled datových typů

Co reprezentuje typ 'dict'?

slovníkyseznamy
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.